Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Kiến Xanh  Liên hệ: 028.6658.9779 0816.8888.01 0816.8888.02 0816.8888.03

Địa chỉ: 53 Đường 53, Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Việt Nam

Liên hệ: 028.66.58.97.79 - 08.16.8888.03

Hotline: 08.16.8888.03

E - mail: sales@xaydungkienxanh.com

Website: xaydungkienxanh.com