Kỹ sư Lê Thái Dương

Kỹ Sư: Lê Thái Dương

Thông tin cơ bản

Lê Thái Dương, một trong những Kỹ Sư dày dặn kinh nghiệm của Kiến Xanh, là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc.

Có thể đảm nhận tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng các dự án: tòa nhà, cầu đường và các công trình khác.

Trình độ Học vấn:

Tốt nghiệp: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Năm Tốt nghiệp: 2015

Follow tại:

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Tumblr GetPocket Reddit Diigo

Những bài viết chia sẻ của Lê Thái Dương